Wyniki

Podsumowanie dla firmy Pemug SA

Kapitał Ludzki     (Wynik: 1.31)WskaźnikWynik
Wskaźniki rozwoju i wykorzystania wiedzy0.00 %
Wskaźniki poziomu edukacji0.00 %
Wskaźniki stabilności poziomu zatrudnienia20.00 %
Wskaźniki przywództwa zespołów20.00 %
Wskaźniki konsultacji z pracownikami30.00 %
Wskaźniki motywacji pracowników40.00 %
Wskaźniki poziomu doświadczenia50.00 %
Wskaźniki rozwoju pracowników poprzez szkolenia50.00 %


Kapitał Organizacyjny     (Wynik: 1.06)WskaźnikWynik
Wskaźniki działalności innowacyjnej0.00 %
Wskaźniki efektywności wykorzystania wiedzy0.00 %
Wskaźniki wartości niematerialnych i prawnych0.00 %
Wskaźniki efektywności procesów wewnętrznych20.00 %
Wskaźniki ochrony wiedzy20.00 %
Wskaźniki zarządzania informacją40.00 %
Wskaźnik efektywności komunikacji40.00 %
Wskaźniki motywowania pracowników50.00 %


Kapitał Relacyjny     (Wynik: 1.25)WskaźnikWynik
Wskaźniki satysfakcji klientów0.00 %
Wskaźniki pozycji rynkowej0.00 %
Wskaźniki konkurencyjności0.00 %
Wskaźniki relacji z dostawcami20.00 %
Wskaźniki działalności w branży20.00 %
Wskaźniki zdobywania klientów50.00 %
Wskaźniki rozpoznawalności marki50.00 %
Wskaźniki lojalności klientów60.00 %


PODSUMOWANIEWarstwaWynik
Kapitał Ludzki26.25 %
Kapitał Organizacyjny21.25 %
Kapitał Relacyjny25.00 %
KAPITAŁ INTELEKTUALNY24.17 %
Wróć