Wyniki

Podsumowanie dla firmy MSX Resources SA

Kapitał Ludzki     (Wynik: 1.06)WskaźnikWynik
Wskaźniki motywacji pracowników0.00 %
Wskaźniki rozwoju pracowników poprzez szkolenia0.00 %
Wskaźniki poziomu edukacji0.00 %
Wskaźniki przywództwa zespołów20.00 %
Wskaźniki rozwoju i wykorzystania wiedzy30.00 %
Wskaźniki poziomu doświadczenia30.00 %
Wskaźniki konsultacji z pracownikami40.00 %
Wskaźniki stabilności poziomu zatrudnienia50.00 %


Kapitał Organizacyjny     (Wynik: 1.12)WskaźnikWynik
Wskaźniki efektywności procesów wewnętrznych0.00 %
Wskaźniki wartości niematerialnych i prawnych0.00 %
Wskaźnik efektywności komunikacji0.00 %
Wskaźniki ochrony wiedzy20.00 %
Wskaźniki zarządzania informacją30.00 %
Wskaźniki motywowania pracowników30.00 %
Wskaźniki efektywności wykorzystania wiedzy40.00 %
Wskaźniki działalności innowacyjnej60.00 %


Kapitał Relacyjny     (Wynik: 0.94)WskaźnikWynik
Wskaźniki satysfakcji klientów0.00 %
Wskaźniki konkurencyjności0.00 %
Wskaźniki relacji z dostawcami0.00 %
Wskaźniki działalności w branży10.00 %
Wskaźniki zdobywania klientów20.00 %
Wskaźniki pozycji rynkowej30.00 %
Wskaźniki lojalności klientów40.00 %
Wskaźniki rozpoznawalności marki50.00 %


PODSUMOWANIEWarstwaWynik
Kapitał Ludzki21.25 %
Kapitał Organizacyjny22.50 %
Kapitał Relacyjny18.75 %
KAPITAŁ INTELEKTUALNY20.83 %
Wróć