Wyniki

Podsumowanie dla firmy Dekpol SA

Kapitał Ludzki     (Wynik: 1.38)WskaźnikWynik
Wskaźniki stabilności poziomu zatrudnienia0.00 %
Wskaźniki poziomu edukacji0.00 %
Wskaźniki rozwoju i wykorzystania wiedzy0.00 %
Wskaźniki konsultacji z pracownikami20.00 %
Wskaźniki poziomu doświadczenia40.00 %
Wskaźniki rozwoju pracowników poprzez szkolenia40.00 %
Wskaźniki motywacji pracowników50.00 %
Wskaźniki przywództwa zespołów70.00 %


Kapitał Organizacyjny     (Wynik: 1.31)WskaźnikWynik
Wskaźniki ochrony wiedzy0.00 %
Wskaźnik efektywności komunikacji0.00 %
Wskaźniki efektywności procesów wewnętrznych20.00 %
Wskaźniki działalności innowacyjnej30.00 %
Wskaźniki zarządzania informacją30.00 %
Wskaźniki motywowania pracowników30.00 %
Wskaźniki efektywności wykorzystania wiedzy40.00 %
Wskaźniki wartości niematerialnych i prawnych60.00 %


Kapitał Relacyjny     (Wynik: 0.81)WskaźnikWynik
Wskaźniki relacji z dostawcami0.00 %
Wskaźniki działalności w branży0.00 %
Wskaźniki lojalności klientów0.00 %
Wskaźniki zdobywania klientów0.00 %
Wskaźniki satysfakcji klientów0.00 %
Wskaźniki rozpoznawalności marki30.00 %
Wskaźniki konkurencyjności40.00 %
Wskaźniki pozycji rynkowej60.00 %


PODSUMOWANIEWarstwaWynik
Kapitał Ludzki27.50 %
Kapitał Organizacyjny26.25 %
Kapitał Relacyjny16.25 %
KAPITAŁ INTELEKTUALNY23.33 %
Wróć